Anni-Julia

Creative Professional


Visuaalinen identiteetti: brändikuvitus ja -ilmeAsiakas: Planier Oy | Kuvitus ja identiteetti: Anni-Julia | Vuosi: 2020

Työhön sisältyi visuaalisen identiteetin suunnittelu ja toteutus: fontti, värimaailma, kuvitustyyli, graafiset elementit ja brändikuvitus. Brändin ilmeestä koostettiin graafinen ohjeistus ja digitaaliset kuvitukset ovat suunniteltu pääosin Planierin blogiosuutta varten.

All rights reserved | Anni-Julia Oy | contact@anni-julia.com | +358405327175